?

Log in

oppføringer venner arkiv om oss Oversettelsessiden tidligere tidligere nyere nyere
Standarduttrykk og påminnelse - LiveJournal på norsk
A community dedicated to the translation of LJ to norwegian
spug
lj_norsk
spug
Standarduttrykk og påminnelse
3 kommentarer eller Kommentér
Comments
miss_gothe From: miss_gothe Date: December 17th, 2008 03:35 pm (UTC) (Lenke)
Får ikke ned lista.

Her er noen forslag:

The LiveJournal Abuse prevention team
Brukkerstøtten for bekjempelse av misbruk

To post

Betyr det samme for nordmenn i blog verden

Feature

En funksjon
3 kommentarer eller Kommentér