?

Log in

No account? Create an account
oppføringer venner arkiv om oss Oversettelsessiden tidligere tidligere nyere nyere
Så...nøyaktig hva er det jeg skal gjøre? Vet ikke hvor mye jeg får… - LiveJournal på norsk
A community dedicated to the translation of LJ to norwegian
chalifairy
lj_norsk
chalifairy
Så...nøyaktig hva er det jeg skal gjøre? Vet ikke hvor mye jeg får tid til, dessverre... ~_~

Humør: confused confused
Lytter til: The Vampire Lestat - System

Kommentér