?

Log in

No account? Create an account
oppføringer venner arkiv om oss Oversettelsessiden tidligere tidligere nyere nyere
Hvordan oversette? - LiveJournal på norsk
A community dedicated to the translation of LJ to norwegian
karazorel
lj_norsk
karazorel
Hvordan oversette?
Hei,

De av dere som har rettigheter til å oversette kan gå til oversettelses-siden.

Gå til Norsk Bokmål og dere kommer til en side delt i 3.

Øverst til venstre er Søke-vinduet.
Nederst til venstre er søkeresultater.
Hele høyre side er viet oversettelser.

Alt som har "Severity" lik 3 eller høyere er uoversatt eller ikke enda rørt. Det har normal prioritet.
For å oversette skriver du inn oversettelsen i feltet nedenfor. Du må passe på bruk av punktum, spørsmålstegn eller utropstegn. Ta med HTML-tegn som <i>. Ta med, men ikke oversett ord i doble klammer og enkeltapostrofer, som '[[username]]'.

Noen ganger endres den originale malen på engelsk fordi noe var tvetydig, utydelig eller fordi funksjoner lagt til LiveJournal gjør at teksten må endres. Disse får grad 2 og må oppdateres med et annet innhold en det som står der nå, selv om det som står der er dekkende. Dette skyldes en teknisk "svakhet", men en lett omskrivning skulle være nok. Sålenge vi ikke har oppdatert teksten vil besøkende se den på engelsk.

Oversatt materiale har grad 0.

Vi må enes om noen regler for oversetting slik at ikke alt blir et salig rot. :)

Noen foreslo tidligere at samfunn burde hete grupper istedet. Jeg personlig tror det kan bli forvirrende dersom noen oppretter vennegrupper (groups). Samfunn passer bedre synes jeg.

Om vi bestemmer oss for å endre det til "grupper", eller i tilfellet om nysgjerrighet at det er skrivefeil, så ordnes dette slik:
Gå til oversettelses-siden. Skriv det feilstavede ordet i "Text:"-feltet og trykk Search-knappen nedenfor. Alle treff vil vises i listen under, og du kan gå inn og rette feilene. Husk å sette hake på "Edit Text" før du endrer den, selv om nettleseren din kanskje tillater redigering uten. Vær nøye med å rette opp i kjønnet på substantivet om du må erstatte ordet slik at henvisninger til det blir rett.

Vær nøye med å få med flertallsformen i det engelske ordet når du skriver det norske.

Post her når du oversetter en tittel på en side eller referanser til en tittel. Dette for å unngå tvetydighet. Post det engelske og det norske navnet på siden. Om siden ikke er oversatt enda kan du velge tittel selv, og søke opp referanser til den for oversetting.

Så langt gjelder ordene nedenfor. Om det er uenighet må vi avstemme først, og så endre alle forekomster. * - Ønsker forslag til bedre ord, men forslag til oversettelser er velkomment for alle begreper og ord til enhver tid.

Maintainer - Bestyrer
Co-maintainer = assistent
Community = Samfunn
Group = Gruppe
Account = Konto
Journal = Dagbok
Style (stylesheet) = stil (stilark)
Moderator = Moderatør
Moderate = moderer
Approve = Godkjenn
Reject = Avvis
Success = Vellykket

Abuse = Misbruk
Abuse Team = Misbrukshåndtering *

User picture = Ikon *
A Journal entry = en dagbokoppføring / oppføring *

Titler på sider:
Modify Journal = Tilpass dagbok
Community Management = Samfunnstyring

Enda ikke oversatt:
Cluster = om servergrupper
Syndicated Account = Spesielle kontoer som ofte inneholder tegneserier eller RSS-nyhetstrømmer.
RSS Feeds = noen gode idéer? En RSS feed er en side som oppdateres med informasjon fra en database fortløpende ettersom informasjon kommer, og oppfrisker seg gjerne av seg selv. Nyhetsside er et eksempel. Man bruker gjerne å inkludere slike strømmer i andre nettsider eller bruker egne programmer for å lese dem.

Humør: creative creative

5 kommentarer eller Kommentér
Comments
freso From: freso Date: January 4th, 2004 02:22 pm (UTC) (Lenke)

Screen/Unscreen

Hvordan har i tænkt jer at oversætte screen/unscreen?
Ligenu hælder jeg mest til skjul/vis, men ville lige høre om mine norske naboer havde et bedre forslag :)
(Bemærk at un-/screen både er anvendt til kommentarer og til support anmodninger.)

lj_dansk har forresten pt. oversat 'community' til 'gruppe'.

Derudover ville jeg iøvrigt være rigtig glad hvis vi, sammen med svenskerne, kunne arbejde sammen for at få de tre skandinaviske sprog nogenlunde ensrettet :)
karazorel From: karazorel Date: January 4th, 2004 02:58 pm (UTC) (Lenke)

Re: Screen/Unscreen

screen = skjerm ?
unscreen = ikke skjermet

Problemet med gruppe er "Friends groups"

Da passer vel samfunn bedre?
Jeg er ikke sikker på hvordan de har gjort det på svensk enda.
freso From: freso Date: January 4th, 2004 03:41 pm (UTC) (Lenke)

Re: Screen/Unscreen

Så skal det være 'afskærm' ('afskjerm'?), da det hentyder den handling det er at skjule en kommentar eller et andet objekt fra offentlighedens øjne, så kun priviligerede personer kan se det.

Og jeg ved godt der er problemet med vennegrupper. Som jeg så vil kalde vennegrupper. Jeg synes samfund er for bredt igen, men det er måske bare en smagssag. Og da jeg (desværre) er den eneste der interesserer sig for den danske oversættelse, er det også mig der jo derfor må have utvetydigt enestyre over den.
Men jeg tror snart jeg laver en afstemning i lj_dansk ang. forskellige ord og fraser. Så må jeg jo bare ændre dem hvis det ender med det. :/
freso From: freso Date: January 7th, 2004 06:15 am (UTC) (Lenke)

Flere kommentarer

Abuse Team = Misbrukshåndtering

Abuse Team'et er et hold, og ikke et begreb som '-håndtering'. '-håndteringshold' e.lign. vil passe bedre.

Cluster

Klynge på dansk, ifølge denne liste.

Syndicated Account

Engelsk -> Dansk:
Syndicate -> Syndikat
Syndicated Account -> Syndikeret konto
From: vegard Date: June 4th, 2004 07:25 am (UTC) (Lenke)
Moderatør? Ingen av mine ordbøker inneholder det ordet. Hva med modererer? Eller ordstyrer? Kontrollør? Eller rett og slett "redaktør"?
5 kommentarer eller Kommentér